Hakkımızda

İSTANBUL GAZİANTEPLİLER DERNEĞİ
KURULUŞ :
Derneğimiz İstanbul’da kurulan ilk ve üye sayısı en fazla olan Gaziantepliler derneğidir. Derneğimiz ilk olarak 1936 yılında Osman Barlas tarafından kurulma çalışmaları olmuştur. 1954 yılında kısa bir süre ara verilmiş olup 1957 yılında Kemal Cansunar başkanlığında yeniden kurulmuştur. 1980-1986 yılları arasında kısa bir kapanma yasayan dernek 1986 yılında Gazi Akınal başkanlığında yeniden kurulup 33 yıldır aktif faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Şu anda 3000 ‘e yakın aktif üyesi olan derneğimiz Mecidiyeköy’deki merkezimizde Gaziantepli hemşerilerimize hizmet vermektedir.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ GELENEKSEL PROJELERİMİZ:
• Vefat eden hemşerilerimizin duyurularını mesaj yolu ile tüm Gazianteplilere duyuruyoruz.
• Gaziantep Yiyecekleri Şenliği organizasyonunu İstanbul’da ilk yapan dernek olmakla beraber bu yıl 19. ‘sunu gerçekleştirdik.
• Öğrenci burslarımız devam etmekte bu yıl 130 öğrencimize burs, mentörlük ve kültürel organizasyonlar gerçekleştiriyoruz.
• Gaziantep Spor kulübü ve Gaziantep Basketbol kulübü maçlarını hemşerilerimizin takip etmesini ve maça götürülmesini sağlamaya çalışmaktayız.
• İstanbul’da sosyal yardım yapmak isteyen derneklerin işlerini kolaylaştırıp yardımlarını Gaziantep’e yapmalarını sağlıyoruz.
• Her yıl 62 yıllık bir dernek olarak 25 Aralıkta Gaziantep’in kurtuluş gününü organize ediyoruz
• Her yıl gelenekselleşen brunch organizasyonumuz ile hemşerilerimizi bir araya getiriyoruz.
• İş adamları buluşma günleri organizasyonumuz
• Gaziantep EATALY ye karşı diye yola çıktığımız Gaziantep mutfağı ve İtalyan mutfağı karşılaştırmalı yemek olarak sunduğumuz işadamları davetimiz ile basında Gaziantep’i tanıtma çalışmalarımız.

SON YILLARIN GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI
GAZİ AKINAL
HASAN SÜZER
NECMETTİN SÖKÜCÜ
İNAL AYDINOĞLU
FEVZİ ÖZÇALIŞKAN
ASIM CENANİ
BESİM ÜSTÜNEL
REŞİT GÖĞÜŞ
NECATİ GÖKSU
TAHİR TEKİN ÖZTAN
ALİ UÇAR
OYA ÖZTAN PEKER

BAĞLI OLDUĞU FEDERASYON:
Derneğimiz geçmiş dönem başkanlarımızdan İnal Aydınoğlu’nun kurduğu ilk kurulan Gaziantep dernekleri federasyonunun üyesi olmakla beraber ilk kurulan ana dernek olmanın verdiği yükümlülük ile kurulmuş olan federasyona bağlı olan ve olmayan tüm faal Gaziantepliler Dernekleri ile iletişim halindedir.

 

Prof. Dr. Necmettin SÖKÜCÜ Hocamızın Ağzından Derneğimizin Tanıtımı

İstanbulda yaşayan Gazianteplilerin ilk örgütlenme çabalarının başlangıcı 1930’lu yıllara rastlamaktadır. Rahmetli Osman Barlas hoca bir sohbet sırasında ilk Gaziantep Derneğinin 1932 yılında kendisi ve üniversite eğitimini sürdüren arkadaşları tarafından kurulduğunu dile getirmiştir. Kurulan derneğin sonraki yıllarda da çatısını Gaziantepli üniversite öğrencileri oluşturmuş, değişik dönemlerde yönetimde yer alan işadamı hemşehrilerimiz öğrenci üyelere ağabeylik yaparak yol göstermiştir. Kurulan bu ilk derneğin varlığını 1980 ihtilaline kadar sürdürdüğünü görüyoruz. Yıllar içinde başlıca etkinlik 25 Aralık kutlamaları ve bazı yıllarda tek sayılık dergi çıkarma ile sınırlı kalmıştır. Derneğin sonraki yıllara ilişkin etkinlikleri konusunda ulaşabildiğim tek kaynak Gaziantep Tarih ve Kültür Dergisinin 2-3 yıl önceki bir sayısında yer almaktadır. Bu makalede 1950’li yılların ortasındaki Gaziantep Derneği yönetiminin hemen tümüyle Gaziantepli üniversite öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Ben o zamanki adı Gaziantep Kültür ve Eğitim Derneği olan kuruluşumuzla ilk kez üniversite eğitimi için İstanbula geldiğim 1963 yılında tanıştım. O zaman derneğin başkanlığını rahmetli Ekrem Marakoğlu yapmakta idi. Daha önceki yıllarda Cezmi Öztemir, Ahmet- Kemal Cansunar kardeşler, Muharrem Özuslu, Lütfü Güceylioğlu, Nimet Cengiz, Fatih Hıyamlı’nın başkan ya da yönetim kurulu üyeliği yapmış olduklarını öğrendim. 1966 yılında genç doktor adayı Nuri Kızılaslan başkanlığında, tümü üniversite öğrencilerinden oluşan yönetimde 2 yıl süre ile görev yaptım. O dönemde birkaç defteri dolduracak sayıda hemşehrimizin üye kayıtlarında yer aldığını saptadım. Ancak kuruluştan o yıllara kadar herhangi bir güncelleme yapılmadığı için aktif üye sayısı konusunda herhangi bir bilgi edinemedim. Nuri Kızılaslan yönetimi, Gaziantep’in tanıtımına yönelik etkinlikler yanında en önemli gereksinimimiz olan Gaziantep Öğrenci Yurdu yapımını gerçekleştirdi.

"Yapımından sonraki ilk yıllarda öğrencilerin barınma gereksinimini büyük ölçüde karşılayan yurt giderek aşırı uçtaki bazı fraksiyonların sığınağı haline geldi. 1980 ihtilali sonrasında askeri hükümet tüm memleket yurtlarının kapatılmasına karar verdi. O dönemde binamıza el konulmaması için yönetimde olan Mehmet Altunbüken, Tahir Özyurtsever ve arkadaşları, kendi ifadelerine göre yurdu “satılmama kaydı ile” Gaziantep Belediyesine devrettiler. Eski yurt binası 1990’ların ortasına kadar Gaziantep Belediyesi tarafından özel hastane yapılması kaydıyla kiraya verildi. Gaziantep Belediyesi ile yapılan protokol gereği Topkapı Hastanesine yönlendirilen hemşehriler tedavi hizmetlerinden yararlandılar. Bende bu hastanede zaman zaman hemşehrilerimize herhangi bir karşılık beklemeden ameliyatlar yaptım. Eski dernek binası 1996 yılında Gaziantep Belediyesi tarafından satıldı. Kanımca 1932’de kurulmuş olan ilk derneğimiz aslında 1980’de değil fiilen yurdun satış günü sonlandırılmış oldu."

İhtilal sonrası dernek kurulmasına yeniden 1983 yılında izin verildi. Yeniden Gaziantep Derneği kurma girişimleri her ikiside rahmetli olan Hanefi Bilik ve Lütfü Güceylioğlu tarafından ayrı ayrı başlatıldı. Ulaşılabilen her Antepli mektup yazılarak düzenlenen toplantılara davet edildiler. Ancak her iki girişimde başarısız oldu. Bu kere 1985 yılının Nisan ayında Ali Araptarlı yazıhanesinde geniş katılımlı bir toplantı düzenledi ve bu toplantıda yeni dernek kurma kararı alındı. Bu ilk toplantıdan sonra giderek azalan sayıda Gaziantepli katılımcı bir araya gelmeyi sürdürdüler. Uzun bürokratik işlemlerin peşinden 1986 Mayısında Gaziantep Kültür ve Eğitim Derneği kuruldu. Kurucular Gazi Akınal, Muharrem Özuslu, Kemal Cansunar, Ahmet Cansunar, Yılmaz Kafadar, Muhittin Çöloğlu, Sait Alıcı, Adil Tahtacı, Necmettin Sökücü, Abdürrazak Baydar, Sabri Güçtemir, Halil Yılmaz, Ali Araptarlı ve Bilal Araptarlı’dan oluştu. En kıdemli üye Gazi Akınal 2 yıl süre ile başkan seçildi. Başlıca tanıtım ve kutlamaların yer aldığı bu dönemde toplantılar günlük kiralanan otel salonlarında ve bazan da Pera Palas’ta sürdürüldü. 1988 yılında dernek başkanlığına Hasan Süzer seçildi. 1988-1990 arasındaki toplantılar ve tüm etkinlikler Pera Palas’ta gerçekleştirildi. Pera Palas’a çoğu kez ücret ödenmezken bazen da sembolik ödemeler yapıldı. 1990 yılında dernek başkanlığına ben getirildim. Benim görev aldığım dönemde ilk icraatımız dernek merkezimi Aksarayda kiraladığımız bir han odasına taşımak oldu. Muhittin Çöloğlu derneğin ücretli sekreterliği görevini üstlendi. Ben ve arkadaşlarım bir yandan hayırsever hemşehrilemizden burslar sağlarken bir yandan da Hürriyet Gazetesindeki dostlarım aracılığı ile bir ay hergün gazete ilanı vererek burs verilecek Gaziantepli öğrenci aradık. Derneğin burs verme etkinliği böylece bizim dönemimizde resmen başlatılmış oldu. Bursların temininde sonraki dönemlerde her ikisi de başkan olan İnal Aydınoğlu ve Fevzi Özçalışkan’ın büyük katkıları oldu. Bu dönemdeki en önemli hedefimizi dernek için bir merkez satın alma girişimleri oluşturdu. Yönetimde birlikte çalıştığımız İnal Aydınoğlu ve Tevfik Bulguroğlu ile birlikte dönemin Gaziantep Belediye Başkanı Ömer Arpacıoğlu’ndan randevu alarak Gaziantep’e gittik. Liseden hocam olan rahmetli Ömer Bey eski binamızı veremeyecekleri gibi yeni yer satın alınması için de herhangi bir katkıda bulunmayacaklarını dile getirdi. Bir süre sonra başkanlığa Celal Doğan seçilince aynı ekip yeniden Gaziantep’e görüşmeye gittik. Ekibimize dostluğundan büyük onur duyduğum rahmetli Sani Konukoğlu’da katıldı. Liseden sınıf arkadaşım Celal Başkan da çok borçlu oldukları gerekçesiyle önerilerimize sıcak bakmadı. Ancak özellikle Sani Beyin ısrarları ve kendisinin de katkıda bulunacağı güvencesini vermesi ile, alınacak binanın Gaziantep Belediyesi adına tescil edilmesi koşuluyla bir miktar yardımda bulunacağını bildirdi. Bizler almış olduğumuz güvenceler sonucunda bir yandan satın alınabilecek bir yer ararken bir yandan da hemşehrilerimizden katkı sağlamaya çalıştık. İnal Aydınoğlu ve Fevzi Özçalışkan’ın bu konumdaki gayret ve katkılarını burada şükranla anıyorum. Fevzi Bey ve ben para bulmak için adeta kapı kapı dolaştık. Üzülerek belirteyim ki varlıklı hemşehrilerimizin çoğundan değişik gerekçelerle olumsuz yanıtlar aldık. Yakın zamandaki okul girişimimizde olduğu gibi o zamanda bina alımına gönülden katılan Ali Uçarı sevgiyle selamlıyorum. Benim sürem dolduğunda bu kere yönetime İnal Aydınoğlu ve arkadaşları getirildiler. Şimdiki dernek merkezimizi satın alarak hizmete hazır konuma getirmek bu yönetime kısmet oldu. Dernek alımına kimlerin ne ölçüde katkıda bulunduğunun ayrıntıları sayın İnal Aydınoğlu’ndan öğrenilebilecektir.

İnal Aydınoğlu 2 dönem yaptığı başkanlık döneminde Alleben Dergisini başlatma, tanıtım ve diğer etkinlikler yanında en önemli projesi olan Gaziantep Derneklerinin sayısını çoğaltma ve federasyon kurma işlerini gerçekleştirdi. Günümüzde çeşitli şehirlerde sayıları 40’a yaklaşan derneklerden oluşan “Gaziantep Dernekleri Federasyonu” etkin bir güç oluşmuştur.

İnal Beyden sonra birer dönem Asım Cenani ve Besim Üstünel başkanlık yaptılar. Besim Beyden sonra İnal Aydınoğlu yeniden göreve getirilerek 2 yıl daha başkanlık görevini üstlendi. İnal Beyin yönetiminde yer alan Fevzi Özçalışkan 1, Reşit Göğüş ve Necati Göksu ise sırasıyla 2 şer dönem dernek başkanlığını üstlendiler. 2013 yılı başındaki seçimler sonucunda göreve Tahir Tekin Öztan ve arkadaşları seçildiler.

Günümüzdeki adıyla İstanbul Gaziantepliler Derneğinin özgeçmişini özetlemeye çalıştım. Unuttuğum ya da yanlış hatırladıklarım varsa ilgililerinden bağışlanmayı diliyorum.

Prof. Dr. Necmettin SÖKÜCÜ